Apple iPhone | GSX report

 

Kiểm tra toàn bộ thông tin iPhone
Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, ngày mua, ngày kích hoạt, thời hạn bảo hành, phiên bản, màu sắc, dung lượng .v.v.. từ Apple GSX
Kiểm tra máy là phiên bản unlocked (quốc tế)
hay locked (khóa mạng) và khóa bởi nhà mạng nào

Powered by Dhru Fusion